{:hr}Dubrovnik{:}{:gb}Dubrovnik{:}

{:hr}

Srednjovjekovni grad koji se nalazi na krajnjem jugu jadranske obale, zvan “Biser Jadrana”, riznica kulturno – povijesnih spomenika koji su nastajali tijekom tisućljetnog razdoblja njegovog postojanja. U prošlosti je bio Grad – Republika, uz Veneciju jedan od najpoznatijih kulturno gospodarskih središta na Mediteranu.

U novijoj povijesti je središte suvremenih kulturnih i turističkih zbivanja: grad ljetnog festivala – međunarodne smotre vrhunskih dostignuća glazbeno scenskog stvaralaštva, grad muzeja i galerija. Te vrijednosti stvorile su od Dubrovnika prostor koji pruža bogati izbor raznovrsnih doživljaja i uzbuđenja, ali i potpuni odmor u tihom, umirujućem okolišu blage mediteranske klime i prekrasnih primorskih pejzaža.

{:}{:gb}

Medieval city situated on the south coast of the Adriatic Sea, so called the Pearl of the Adriatic, the treasury of the cultural and historical monuments that arised through its thousands years of being. In the past it was the city – the Republic, beside Venice one of the most famous cultural and economical centres of the Medditerranean.

In the newer history it is the centre of the contemporary cultural and tourist happenings, the city of the Summer Festival – an international parade of the top achievements of the musical and scene creation, the city of the museums and galleries.

That values have created from Dubrovnik the area that offers very rich choice of various experiences and affections, but the totally leisure in the peaceful and quiet surroundings of the mild Medditerranean climate and coastal landscapes as well.

{:}